Thông báo
Video
Hình ảnh
  • 387_635760031095471891.JPG
  • 387_635760031112572869.JPG
  • 387_635760031128403775.JPG
  • 387_635760031144674705.JPG
  • 387_635760031161205651.JPG
-- 069 2308002 -- -- 069 2308085 --
Tư vấn sức khỏe
Mới nhấtĐọc nhiều nhất
Tổ chức bệnh viện
Phòng tổ chức - hành chính
22/04/2014 - 3591 lượt xem
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KHOA PHÒNG :
          Tiền thân của Phòng Tổ chức-Hành chính là bộ phận Tổ chức của phòng Kế hoạch - Tổng hợp, do đồng chí Thượng tá Đặng Thị Bình P.Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp trực tiếp phụ trách. Cùng với sự trưởng thành và phát triển của Bệnh viện Phòng Tổ chức-Hành chính được thành lập theo Quyết định số 5474/QĐ-H41-H42 ngày 08/9/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Lãnh đạo phòng có: 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng. Tổng số cán bộ chiến sỹ là 32 đồng chí trong đó:
- Trên Đại học         : 02 đồng chí
-  Đại học                 : 12 đồng chí
- Cao đẳng               : 01 đồng chí
- Trung cấp              : 12 đồng chí
- Sơ cấp                   : 05 đồng chí.
 
- Lãnh đạo phòng:
 
 Trưởng phòng: Đại tá Nguyễn Xuân Toản 
Phó trưởng phòng: Thượng tá Mai Văn Vương
 


Phó trưởng phòng: Thượng tá Phạm Văn Tý
 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
 
Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng giúp giám đốc bệnh viện tổ chức thực hiện công tác xây dựng lực lượng và công tác hành chính theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an.
Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tổ chức – Hành chính như sau:
1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý cán bộ, quy hoạch, bố trí sắp xếp, bổ nhiệm, điều động, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, thanh tra, kiểm tra và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên của bệnh viện theo quy định của Bộ trưởng.
2. Tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng, công tác quần chúng trong bệnh viện theo quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.
3. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bệnh viện theo quy định.
4. Nghiên cứu xây dựng chế độ làm việc, mối quan hệ công tác giữa các khoa phòng trong bệnh viện trình Giám đốc bệnh viện quyết định và tổ chức thực hiện.
5. Dự thảo báo cáo định kỳ, thường xuyên về công tác xây dựng lực lượng của bệnh viện theo quy định.
6. Thực hiện công tác văn thư đánh máy, lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu, quản lý con dấu của bệnh viện, quản lý điều hành Website, mạng thông tin nội bộ, thư viện của bệnh viện theo quy định.
7. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác của phòng và kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ trong phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
8. Quản lý cán bộ, chiến sỹ và tài sản của phòng theo quy định của Bộ trưởng.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của phòng Tổ chức – Hành chính.
III. MỘT SỐ THÀNH TÍCH CHÍNH :
          Trong các năm qua Phòng Tổ chức – Hành chính luôn luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và được tặng các hình thức khen thưởng chính sau:
  • Đơn vị quyết thắng (2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
  • Cờ thi đua Bộ công an năm 2012
Nhiều cá nhân được tặng Chiến sỹ thi đua; Bằng khen của Bộ công an.


Tập thể cán bộ phòng (2016)
 
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
CÁC TIN TỨC KHÁC:
Khoa Điều trị Cao cấp
Phòng điều dưỡng
KHOA NỘI III
-- 069 2308002 -- -- 069 2308085 -- - 069 45247 benhvienyhctbca@gmail.com