Thông báo
Video
Hình ảnh
  • 387_635760031095471891.JPG
  • 387_635760031112572869.JPG
  • 387_635760031128403775.JPG
  • 387_635760031144674705.JPG
  • 387_635760031161205651.JPG
-- 069 2308002 -- -- 069 2308085 --
Tư vấn sức khỏe
Mới nhấtĐọc nhiều nhất
Tổ chức bệnh viện
Phòng Kế hoạch tổng hợp
27/02/2014 - 3709 lượt xem
* Thành lập: Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập viện 24/12/1996.
* Các thế hệ lãnh đạo phòng
   - Trưởng phòng:   
Bs Đỗ Thế Lộc         : năm 1996 - 1999
Bs Phạm Tự Do        : năm 2000 - 2005
ThS Hoàng Thị Diệp: năm 2005 - 2006
ThS Trần Ích Quân    : năm 2006- 2011
BSCKII Vũ Văn Sơn: từ năm 2012 đến nay
 
  - Phó Trưởng phòng:
Đ/c Đặng Thị Bình     : năm 1999 - 2008
CN Đinh Thị Huê       : năm 1999 - 2005
Bs Nguyễn Thị Thanh: năm 2007 - 2009
- Lãnh đạo phòng hiện tại

Trưởng phòng: Trung tá, Bs CKII Vũ Văn Sơn Phó Trưởng phòng: Đại úy, Ths, Bs Trương Thị Huyền

 

Phó Trưởng phòng: Đại úy, Bs CK1 Đoàn Văn Hiệp

- Tổng số cán bộ, chiến sĩ : 18
  + Lãnh đạo phòng : 02
  + BS CKII: 01
  + Ths,Bs CKI: 06
  + Bs: 03
  + Cử nhân đại học: 03
  + Điều dưỡng trung cấp: 05
 


Tập thể phòng KHTH (T10- 2016)

 

 * Chức năng nhiệm vụ:
 

1. Tổng hợp tình hình, nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Bệnh viện và hướng dẫn, phối hợp với các khoa, phòng tổ chức thực hiện kế hoạch được duyệt.
2. Tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện chương trình, kế hoạch, quy chế Bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá công tác chuyên môn báo cáo Giám đốc Bệnh viện và cơ quan quản lý cấp trên.
3. Giúp Giám đốc Bệnh viện tổ chức thực hiện điều hòa, phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện.
4. Chủ trì xây dựng quy hoạch phát trển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
5. Giúp Giám đốc Bệnh viện lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kế thừa và chỉ đạo tuyến. Phối hợp với các trường, học viện để tổ chức hưỡng dẫn thực hành cho học viên.
6. Tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh của Bệnh viện để báo cáo Giám đốc Bệnh viện và cơ quan quản lý cấp trên.
7. Tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện công tác bảo hiểm y tế của Bệnh viện để báo cáo Giám đốc Bệnh viện xem xét, chỉ đạo.
8. Giúp Giám đốc Bệnh viện lập kế hoạch và phối hợp các khoa, phòng tổ chức thực hiện công tác xã hội hóa y tế theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an.
9. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
10. Tổ chức công tác thường trực và trực chuyên môn toàn Bệnh viện.
11. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá công tác của phòng và có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ trong phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
12. Quản lý cán bộ, chiến sĩ và tài sản của phòng theo quy định của Bộ trưởng.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Phòng Kế hoạch tổng hợp do cấp trên giao.
 
 
 * Những thành tích đã đạt được:
 
Thực hiện tốt chức năng tham mưu về kế hoạch thu dung, điều trị, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện quy chế chuyên môn trong Bệnh viện, công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn. Nhiều năm đạt danh  hiệu Đơn vị Giỏi, nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Bộ Công an tặng cờ thi đua năm 2011, Huân chương bảo vệ Tổ quốc  hạng ba do Chủ tịch nước tặng.

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
CÁC TIN TỨC KHÁC:
Khoa Điều trị Cao cấp
Phòng điều dưỡng
KHOA NỘI III
-- 069 2308002 -- -- 069 2308085 -- - 069 45247 benhvienyhctbca@gmail.com