Thông báo
Video
-- 069 2308002 -- -- 069 2308085 --
Tư vấn sức khỏe
Mới nhấtĐọc nhiều nhất
Thông tin chung
Ban lãnh đạo
02/05/2018 - 14194 lượt xem

 

Ban Giám đốc

Lãnh đạo Bệnh viện hiện nay
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
Thiếu tướng, TS. Thầy thuốc ưu tú. Phạm Bá Tuyến
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đại tá
Thầy thuốc ưu tú
BSCKII. Trần Ích Quân
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đại tá.
Thầy thuốc ưu tú.
 PGS, 
TS. Nguyễn Tuấn Bình
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đại tá
Thầy thuốc ưu tú
BSCK II, Lê Thị Hoài Anh
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đại tá
Đỗ Dũng Bưu

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
-- 069 2308002 -- -- 069 2308085 -- - 069 45247 benhvienyhctbca@gmail.com