Thông báo
Video
Hình ảnh
  • 387_635760031095471891.JPG
  • 387_635760031112572869.JPG
  • 387_635760031128403775.JPG
  • 387_635760031144674705.JPG
  • 387_635760031161205651.JPG
-- 069 2308002 -- -- 069 2308085 --
Tư vấn sức khỏe
Mới nhấtĐọc nhiều nhất
Tổ chức bệnh viện
Phòng điều dưỡng
24/08/2015 - 1968 lượt xem
Phòng Điều dưỡng được thành ngày 15 tháng 1 năm 2012 theo Quyết định số 5477/QĐ H41 – H42 của Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật. Được tách ra từ phòng Kế hoạch tổng hợp, trong các năm qua, phòng Điều dưỡng luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và cùng các khoa phòng khác thuộc Bệnh viện, xây dựng bệnh viện phát triển không ngừng.

1. Sự hình thành
- Phòng Điều dưỡng được thành ngày 15 tháng 1 năm 2012 theo Quyết định số 5477/QĐ H41 – H42 của Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật. Được tách ra từ phòng Kế hoạch tổng hợp, trong các năm qua, phòng Điều dưỡng luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và cùng các khoa phòng khác  thuộc Bệnh viện,  xây dựng bệnh viện phát triển không  ngừng.

2. Nhân sự, nguồn nhân lực
- Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thị Kim Khanh.
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân điều dưỡng Đại học.

 
1
 
Trưởng phòng: Thiếu tá Nguyễn Thị Kim Khanh
 

+ 100% cán bộ chiến sỹ là đảng viên.
 
 
Tập thể cán bộ chiến sỹ phòng Điều dưỡng (T10-2016)
 
 
 
 
3. Chức năng nhiệm vụ 

- Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, kỹ tuật viên, hộ lý chăm sóc người Bệnh toàn diện theo quy định.
- Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các kỹ thuật Bệnh viện và quy chế chuyên môn.
- Chỉ đạo và giám sát công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn buồng bệnh, buồng thủ thuật tại các khoa trong Bệnh viện.
- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và đề xuất bố trí, điều động điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các khoa trong Bệnh viện.
- Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên, sinh viên các trường đến thực tập; kiểm tra quy chế chuyên môn của điều dưỡng viên, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi vào tuyển dụng tại Bệnh viện.
- Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.
- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thừa kế và phối hợp chỉ đạo tuyến.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác của phòng và có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sỹ khoa phòng đáp ứng nhiệm vụ được giao.
- Quản lý cán bộ chiến sỹ và tài sản của phòng theo quy định của Bộ trưởng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác chức năng của phòng Điều dưỡng do cấp trên giao cho.
 
1
 
Giao ban chuyên môn Phòng Điều Dưỡng
 
4. Hoạt động chuyên môn.
- Kiện toàn đội ngũ điều dưỡng trưởng khoa.
- Xây dựng quy trình chăm sóc người bệnh toàn diện theo Y học cổ truyền.
- Kiểm tra công tác chăm sóc người bệnh toàn diện của điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý trong toàn viện.
 
1
 
Đi buồng kiểm tra công tác chăm sóc người bệnh toàn diện tại các khoa lâm sàng
- Định mức, giám sát việc sử dụng vật tư tiêu hao có hiệu quả.
- Tổ chức họp hội đồng người bệnh cấp khoa và cấp Bệnh viện hàng tháng để lấy ý kiến xây xựng Bệnh viện.
- Tổ chức lấy phiếu thăm dò người bệnh đột xuất để chấn chỉnh các mặt công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.
- Thường xuyên tổ chức bình bệnh án chăm sóc điều dưỡng tại các khoa và Bệnh viện.
 
1
 
 Bình bệnh án chăm sóc tại khoa Châm cứu & Phục hồi chức năng
 
- Tham gia kiểm tra tay nghề để tuyển dụng cán bộ điều dưỡng vào công tác tại Bệnh viện.
- Điều dưỡng, KTV tham gia nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức lớp sinh hoạt chuyên đề “ Kỹ năng giao tiếp Bệnh viện” cho khối điều dưỡng, kỹ thuật viên toàn Bệnh viện.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động khác của Bệnh viện.

Kế hoạch đào tạo
- Thường xuyên tổ chức tập huấn các kỹ thuật cho điều dưỡng tại các khoa lâm sàng.
- Mở lớp đào tạo nâng cao các kỹ năng chăm sóc người bệnh toàn diện và kỹ năng giao tiếp cho điều dưỡng, kỹ thuật viên trong Bệnh viện.
 
Thành tích đạt được
- Tập thể: Khoa phòng quyết thắng năm 2013.
- Cá nhân: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Khanh.
+7 Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
+ 4 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công An.
+ Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng năm 2012.
+ Chiến sỹ thi đua cơ sở 5 năm liền (2008- 2013).
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
CÁC TIN TỨC KHÁC:
Khoa Điều trị Cao cấp
KHOA NỘI III
Khoa Nội II
-- 069 2308002 -- -- 069 2308085 -- - 069 45247 benhvienyhctbca@gmail.com