Thông báo
Video
Hình ảnh
  • 387_635760031095471891.JPG
  • 387_635760031112572869.JPG
  • 387_635760031128403775.JPG
  • 387_635760031144674705.JPG
  • 387_635760031161205651.JPG
-- 069 2308002 -- -- 069 2308085 --
Tư vấn sức khỏe
Mới nhấtĐọc nhiều nhất
Y học hiện đại
Một số quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế
10/11/2016 - 903 lượt xem
          Ngày nay, sự phát triển của y học hiện đại, những tiến bộ của y học mở ra nhiều cơ hội tốt hơn cho chăm sóc sức khỏe, điều trị và chăm sóc người bệnh. Tuy nhiên, sự phát triển đó đã và đang kéo theo sự gia tăng của chất thải y tế gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và xã hội. Vì vậy việc quản lý chất thải y tế để xử lý, tiêu hủy chất thải phải bảo đảm các yêu cầu cần thiết nhằm giảm thiểu những tác động của nó đối với môi trường, góp phần bảo vệ môi trường sống lành mạnh, an toàn.
          Cả nước hiện có 13.674 cơ sở y tế, trong đó có 1.253 bệnh viện; 1.037 cơ sở thuộc hệ dự phòng; 100 cơ sở đào tạo; 180 cơ sở sản xuất thuốc và 11.104 Trạm y tế xã. Chỉ tính riêng khối bệnh viện, mỗi ngày phát thải khoảng 450 tấn chất thải rắn, trong đó có khoảng 47 tấn chất thải rắn y tế nguy hại. Tổng lượng nước thải y tế từ các bệnh viện khoảng 125.000 m3/ngày đêm.(Nguồn từ website Cục quản lý môi trường Bộ Y tế).
          Chất thải y tế là chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ sở y tế, bao gồm chất thải y tế nguy hại, chất thải y tế thông thường và nước thải y tế.
Chất thải y tế nguy hại là chất thải y tế chứa yếu tố lây nhiễm hoặc có đặc tính nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại, bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm.
Chất thải y tế mang nhiều mầm bệnh, yếu tố nguy hại nếu không được quản lý, xử lý triệt để và nghiêm ngặt sẽ là một hiểm họa rất lớn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng (theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới và cũng đã được Luật môi trường Việt Nam quy định).
Theo quy định tại thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 có hiệu lực từ 01/4/2016 thay thế cho quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế, người đứng đầu cơ sở y tế có trách nhiệm thực hiện quản lý chất thải y tế theo quy định tại Thông tư này và các văn bản pháp luật liên quan khác. Phân công 01 lãnh đạo phụ trách về công tác quản lý chất thải y tế và 01 khoa, phòng hoặc cán bộ chuyên trách về công tác quản lý chất thải y tế của cơ sở. Bố trí đủ kinh phí, nhân lực hoặc ký hợp đồng với đơn vị bên ngoài để thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế. Tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế cho tất cả cán bộ, viên chức, hợp đồng và các đối tượng liên quan. Hằng năm, tổ chức đào tạo về quản lý chất thải y tế cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và các đối tượng có liên quan.
          Về phân định, phân loại thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải được quy định cụ thể tại thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 và thông tư số 36/2015/TT- BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.
Trong đó, chất thải y tế được phân định thành các nhóm: Chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm và chất thải thông thường. Điểm khác biệt của thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT và quyết định số 43/2007/QĐ-BYT trước đây là việc xác định chất thải thông thường có thể là chất thải rắn thuộc danh muc chất thải y tế nguy hại nhưng có yếu tố nguy hại dưới ngưỡng chất thải nguy hại. Điểm khác biệt gây ra những khó khăn đối với các cơ sở y tế trong việc phân định chất thải nguy hại và chất thải thông thường qua việc xác định ngưỡng chất thải nguy hại. Về quản lý chất thải thông thường phục vụ mục đích tái chế, tại thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT cũng cho phép được tái chế chất thải lây nhiễm sau khi xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và được quản lý như chất thải thông thường.
Thu gom và xử lý chất thải y tế đúng và triệt để cũng là góp phần phòng chống lây lan dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần tích cực và trực tiếp vào việc đảm bảo môi trường, an sinh, xã hội.
 
                                                                                                                                                                        Khoa CNK
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
CÁC TIN TỨC KHÁC:
-- 069 2308002 -- -- 069 2308085 -- - 069 45247 benhvienyhctbca@gmail.com