Thông báo
Video
Hình ảnh
  • 387_635760031095471891.JPG
  • 387_635760031112572869.JPG
  • 387_635760031128403775.JPG
  • 387_635760031144674705.JPG
  • 387_635760031161205651.JPG
-- 069 2308002 -- -- 069 2308085 --
Tư vấn sức khỏe
Mới nhấtĐọc nhiều nhất
Siro dưỡng âm, bổ phế
24/08/2015 - 2569 lượt xem
Xem thêm
Tin tức khác
Siro viêm họng(24/08/2015)
Vigab(24/08/2015)
Viên bạch địa căn(24/08/2015)
Hoàn phong thấp(24/08/2015)
Bảo tồn dược liệu
14/10/2014 - 4492 lượt xem
Dự án nghiên cứu, bảo tồn, phát triển cây con thuốc quý hiếm tại các cơ sở giam giữ góp phần vào công tác Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho CBCS- CAND, cộng đồng và đảm bảo an ninh dược liệu.
Xem thêm
Tin tức khác
-- 069 2308002 -- -- 069 2308085 -- - 069 45247 benhvienyhctbca@gmail.com